CHỦ ĐẦU TƯ

Đơn vị tổng thầu

Phân phối & tiếp thị

Quản lý căn hộ

Ngân hàng bảo lãnh

VẠN XUÂN GROUP

Địa chỉ:

50 Hà Huy Giáp, Phường Thạch Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918.959.339
pic